mars 10, 2023

Event | Markskydd vid konsert

Ska du ordna ett tillfälligt evenemang, såsom konsert, en marknad eller festival? Att hålla event där många människor samlas kräver planering. Ytan som används måste vara rustad för både väder, material och mängden människor.
februari 27, 2019

Entreprenad Live & Maskin EXPO exhibition

We want to thank all visitor and retailers for our exhibitions during 2018! Ground protection mats from Markskydd have seen […]