oktober 1, 2022

Matematiska beräkningen för minskningen av Co2 fotavtrycket

Region Stockholm – Regionledningskontoret Hållbarhet 2020-04-08 SAMMANFATTNING Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) är en metod för att på ett systematiskt […]