Skyddsåtgärder vid "Demolering" (Rivning) inomhus & Utomhus - Producent av körplattor i återvunnen plast