Skogsmaskin tempotrax
Markskydd och Stockmattor: Framtiden för Hållbart Skogsbruk
juni 19, 2023
Entreprenad live 2023
Entreprenad live Landvetter 2023
september 11, 2023

Way out west är över och även gräsmattorna. Slottskogens gräsmatta blev lera och kommer ta veckor att reparera, skriver Göteborgs-Posten. Per Åberg på stadsmiljöförvaltningen påpekar även för tidningen att det blev ett av de tuffaste åren för gräset. Festivaler innebär ofta musik, kultur, gemenskap och natur. Att ha festivaler på gräs leder ofta till tre huvudproblem; lera, förstörelse av marken och extrakostnader som dessa problem kan medföra. 

Leran: En halkig fiende

När tusentals människor trampar runt på en gräsplätt, speciellt om det har regnat, omvandlas den snabbt till en lervälling. Lera kan leda till flera problem:

Säkerhet: Lera gör marken halkig, vilket ökar risken för att människor halkar och skadar sig.

Komfort: Besökare som inte är förberedda kan snabbt bli blöta och smutsiga, vilket kan påverka deras festivalupplevelse negativt.

Återställning: Efter evenemanget kan det krävas mycket arbete och resurser för att återställa gräsytor som har förvandlats till lervälling.

Förstörelse av Marken: Ett ekologiskt problem

Förutom lerproblemet, leder det ständiga trampandet till förstörelse av marken och vegetationen. Detta kan ha flera konsekvenser:

Skada på växtligheten: Gräs och andra växter kan skadas eller dö, vilket gör att ytan ser tråkig och ofräsch ut.

Jorderosion: När vegetationen skadas, blir marken mer sårbar för erosion, vilket kan påverka dränering och markstabilitet.

Påverkan på djurliv: Området kan vara hem för olika smådjur och insekter som kan störas eller skadas under festivalen.

Kostnader: Priset för att återställa naturen

Båda dessa problem – lera och förstörelse av marken – medför ekonomiska konsekvenser. Efter festivalens slut kan arrangörerna stå inför:

Återplantering: Ersättning av skadad vegetation kan vara tidskrävande och dyrt.

Markförbättring: Behovet av att förbättra dränering eller lägga till skyddande ytor kan medföra ytterligare kostnader.

Skadestånd: Om marken som används är hyrd, kan arrangörerna vara ansvariga för skadestånd till markägaren.

Dock påpekar Per Åberg att kommunen måste räkna på skadorna på parken. Att leran inte blev så besvärlig som befarat, enligt marknadsansvarig på Way out west, kunde delvis bero på att det lades ut markskydd för att skydda gräset. Med hjälp av dessa platsbrickor rann vattnet undan bra och motverkade geggan. Att skydda marken med markskydd som möjliggör dränering och skydd för marken är en viktig del av att motverka förstörelse av naturen under stora evenemang. Här finns det olika möjligheter och alternativ beroende på vad marken behöver. Vår Site mat serie innefattar markskydd med eller utan dräneringhål som stöttar mark och skyddar för skador. Samtidigt underlättar de för vattnet att rinna undan och ger en dämpande yta.