Markskydd skogsbruk tthd
Markskydd och skogsbruk: Framtiden för Hållbart arbete
juni 19, 2023
Entreprenad-live
Entreprenad live Landvetter 2023
september 11, 2023
Markskydd skogsbruk tthd
Markskydd och skogsbruk: Framtiden för Hållbart arbete
juni 19, 2023
Entreprenad-live
Entreprenad live Landvetter 2023
september 11, 2023

Förstörda gräsmattor vid festival. Way out West är över, och det gäller även gräsmattorna i Slottskogen. Göteborgs-Posten rapporterar att omvandlingen av gräsmattorna till lera kommer att kräva veckor av reparation. Per Åberg från stadsmiljöförvaltningen betonar också att året har varit ett av de tuffaste för gräset. Festivaler förknippas ofta med musik, kultur och gemenskap, men att hålla dem på gräs leder ofta till tre huvudproblem: lera, förstörelse av marken och de extrakostnader dessa problem medför.

Leran: En halkig fiende

När tusentals människor trampar på en gräsplätt, särskilt efter regn, förvandlas den snabbt till lervälling. Lera skapar flera problem:

  • Säkerhet: Leran gör marken halkig och ökar risken för att människor halkar och skadar sig.
  • Komfort: Oönskad lera kan snabbt göra besökarnas upplevelse mindre trevlig.
  • Återställning: Att återställa gräsytor som blivit lervälling efter evenemanget kräver mycket arbete och resurser.

Förstörelse av Marken: Ett ekologiskt problem

Förtsättningsvis leder leran och det konstanta trampandet till förstörelse av marken och vegetationen, vilket kan innebära:

  • Skada på växtligheten: Gräs och andra växter kan ta skada eller dö.
  • Jorderosion: Skadad vegetation gör marken mer sårbar för erosion.
  • Påverkan på djurliv: Området kan vara hem för olika smådjur och insekter som kan störas eller skadas.

Kostnader: Priset för att återställa naturen

På grund av dessa problem – lera och förstörelse av marken – ökar ofta ekonomiska konsekvenser:

  • Återplantering: Att ersätta skadad vegetation kan vara kostsamt.
  • Markförbättring: Förbättring av dränering eller tillsats av skyddande ytor kräver ytterligare investeringar.
  • Skadestånd: Arrangörerna kan behöva betala skadestånd till markägarna.

Per Åberg framhåller att kommunen nu ska utvärdera parkens skador. Enligt Way out Wests marknadsansvarige blev lerproblemet mindre allvarligt än befarat, delvis tack vare utlagda markskydd som skyddade gräset. Dessa platsbrickor hjälpte till med dräneringen och motverkade geggan. Att använda markskydd som både möjliggör dränering och skyddar marken är en viktig åtgärd för att förhindra naturförstörelse under stora evenemang. Vår Site mat-serie inkluderar markskydd med olika egenskaper för att stötta marken och skydda den från skador, samtidigt som de underlättar vattenavrinning och ger en dämpande yta.