Rivning, markskydd
Skydda underlaget vid renovering och rivning
juni 1, 2023
Festival mud way out west
Förstörd gräsmatta efter Way out west – Slottsskogen spärras av
augusti 16, 2023
Skogsmaskin tempotrax

Skogsmaskin tempotrax

Markskydd och Stockmattor: Framtiden för Hållbart Skogsbruk

Medan vi strävar efter en grönare, mer hållbar framtid, är det viktigt att vi tittar på alla aspekter av vår verksamhet för att hitta sätt att minimera vår påverkan på miljön. Inom skogsbruket innebär detta att utforska hur vi skyddar våra skogsmark mot skador orsakade av skogsmaskiner. Där kommer markskydd och stockmattor in i bilden, särskilt de som är tillverkade av återvunnen plast.

Markskydd och dess betydelse

Först och främst, vad menar vi med markskydd? Markskydd handlar om att minska fysiska skador på skogsunderlaget orsakade av tunga skogsmaskiner under trädfällning och transport. Detta är av största vikt eftersom markskador kan leda till erosion, minskad växttillväxt, försämrad vattenkvalitet och negativ inverkan på biologisk mångfald. För att förhindra dessa problem, används markskyddsåtgärder.

Stockmattor och markskyddsmattor: En hållbar lösning

Stockmattor har länge använts för att sprida trycket från tunga skogsmaskiner över en större yta och på så sätt minimera markkomprimering. Traditionellt har dessa mattor tillverkats av trä, men nu framställs dessa markskydd även i återvunnen plast.

Utöver stockmattor används även markskyddsmattor av återvunnen plast inom skogsnäringen. Dessa mattor skyddar skogsmark och väglag vid framfart av tunga maskiner. De sprider trycket och flexibelt följer marken. En stor fördel med dessa är att de är manuellt hanterbara och kan placeras ut för hand. Den lätta vikten ger även en fördel vid transport och förvaring. Markskydden finns även i olika storlekar och tjocklekar. Se våra olika Tempotrax markskydd.

Återvunnen plast och framtiden för skogsbruk

Användningen av återvunnen plast i markskydd har potential att bli en stor del av skogsbrukets framtid. Det är en hållbar lösning som hjälper oss att använda befintliga resurser effektivt, samtidigt som vi minskar vårt ekologiska fotavtryck. Genom att återanvända plastavfall för att tillverka stockmattor och markskydd kan vi minska mängden avfall som skapas, samtidigt som vi skyddar skogslandskapet.