solceller installation
Fördelarna med Lätta Markskydd vid Solcellsinstallation
maj 29, 2024
solceller installation
Fördelarna med Lätta Markskydd vid Solcellsinstallation
maj 29, 2024
markskydd expert

markskydd expert

Vi har intervjuat vår markskyddsexpert Mattias om vanliga frågor kring våra markskydd och hur de skiljer sig från andra.

Läs intervjun nedan!

Vilka faktorer är viktigast att överväga för att välja rätt typ av markskydd gjort av återvunnen plast?

Det första man bör tänka på är belastningen som marken ska uthärda. Att marken klarar av tyngden av den/de fordon som ska framföras. Sedan är det viktigt att se över ojämnheter i marken, t.ex. hål och diken, då markskydden är flexibla och anpassar sig till ytan de läggs på. En annan viktig aspekt är tjockleken på skydden. Det är väsentligt att matcha tjockleken med den förväntade belastningen för att säkerställa både skyddets hållbarhet och funktion.

Hur presterar markskydd gjorda av återvunnen plast jämfört med traditionella träbaserade stockmattor och körplåtar när det gäller hållbarhet och belastningskapacitet?

Markskydd i återvunnen plast skiljer sig från trä- och stålbaserade lösningar på ett par viktiga sätt. Till exempel kan plastskydden inte användas som tillfälliga broar över diken, vilket stockmattor i trä och körplåtar kan hantera. Däremot excellerar plasten i flexibilitet och följsamhet, vilket är fördelaktigt på platser som kräver minimal påverkan på underlaget, som på en golfbana. Där kan man manövrera maskiner över små ojämnheter utan att skada marken. Dessutom tål markskydd av plast fukt och väta vilket gör att de varken rostar eller ruttnar.

Kan du beskriva de miljömässiga fördelarna med att använda återvunnen plast för markskydd?

Den främsta fördelen med att välja markskydd av återvunnen plast är dess positiva inverkan på miljön. Användningen minskar behovet av nyproduktion vilket i sin tur sänker både energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. De väger inte lika mycket eller tar lika stor plats som stockmattor i trä eller körplåtar. Detta leder till minskad vikt och antal frakter som i sig minskar mängd fraktutsläpp. Ytterligare en fördel är att avfallsmängden minskar avfallsmängderna genom att återanvända befintliga plastmaterial.

Finns det specifika underhålls- eller hanteringsinstruktioner för markskydd av återvunnen plast som skiljer dem från konventionella lösningar?

De är betydligt mer flexibla och följsamma, vilket kan förenkla installationen på ojämna ytor. Det är viktigt att följa vanliga underhållsrutiner som regelbunden kontroll och rengöring för att säkerställa att skydden bibehåller sin funktion över tid.

Vilka säkerhetsaspekter bör man beakta när man använder markskydd gjorda av återvunnen plast, speciellt vid användning i mer krävande miljöer som byggarbetsplatser eller tunga industriområden?

Det finns inga särskilda säkerhetsrisker förknippade med återvunna plastskydd jämfört med andra markskydd, men som alltid är det kritiskt att följa grundläggande säkerhetsprinciper. Se till att alla skydd är korrekt installerade och kontrollera dem regelbundet för skador eller tecken på förslitning, särskilt i krävande miljöer. Korrekt hantering och installation är nyckeln till att maximera både säkerheten och funktionen.

Tack Mattias! 🚀