Skydd av golvyta i idrottshall. Sotenäs kommun använder markskydd som körväg för lift. - Producent av körplattor i återvunnen plast