MARKSKYDDSMATTOR FÖR VIKTFÖRDELNING, GRUNDFÖRSTÄRKNING & TEMPORÄRA TILLFARTSVÄGAR

Producent och leverantör av temporära mobila körplattor sedan 2009. Kärnprodukten är lättviktade markskyddsmattor för temporär körväg, gångväg eller tillfälliga ytskydd för evenemang, bygg/markarbeten, vindkraftverk, trädgård, park mm

Installeras och flyttas för hand men med bärighet upp till 80 ton. En skyddande ytlösning och marksystem som tål hård industriell användning, tung belastning som förhindrar skador på maskin, utrustning samt personal. Med egen produktion av 100% återvunnet & återvinningsbart plastavfall, är vi idag EUs mest kostnadseffektiva alternativ.

Undvik återställningsarbete, maskinskador och förseningar på arbetsplatsen. Skydda gräsmattor, mark, asfalt, betong och effektivisera din arbetsplats. Spara upp till 32% * av utgifterna för ditt byggprojekt.

Markskydd-gravgård-skottkärra
markskydd-heavy-duty-tempotrax-2019

PRODUKTKATEGORIER

NYHETER/ARTIKLAR