MINSKNING AV KLIMATPÅVERKAN FRÅN CO2 EKVIVALENT FOTAVTRYCK

Datan som krävs för uträkningen tas utifrån Fortnox Live data.Denna data har börjat samlas in 1 Mars 2019. Detta innebär våra faktiska bokförda Fakturor där vi tittar på följande siffror:

  • Produkt som sålts
  • Vikt för sagda Produkt
  • Antal av sagda produkt

Beräkningen som görs är följande: (Levererad produkt * Vikt(i gram)/ 1000) * 5.7(Den totala klimatpåverkan från 1 kg fossilt PE är 5,7 kg CO2 ekvivalenter per kg material) * 0.5(Om denna PE återvinns istället för att förbrännas skulle klimatpåverkan kunna minska med drygt 50%)

VISUALERING AV MÄNGDEN ÅTERVUNNEN PLAST

Från Fortnox tar vi följande data:

  • Produkt som sålts
  • Vikt för sagda Produkt
  • Antal av sagda produkt

Beräkningen som görs är följande: (Levererad produkt * Vikt(i gram)/ 1000) * 25(rent visuellt går ca 25 stycken 1.5L Plast flaskor till för att skapa 1Kg återvunnen plastplatta)

För båda beräkningarna så slår vi samman all data och uppdaterar den Live för varje faktura vi säljer. Detta betyder att siffrorna uppdateras kontinuerligt.