Nya växthus botaniska
Nya växthus Göteborgs botaniska trädgård
februari 27, 2023
Rivning, markskydd
Skydda underlaget vid renovering och rivning
juni 1, 2023
Nya växthus botaniska
Nya växthus Göteborgs botaniska trädgård
februari 27, 2023
Rivning, markskydd
Skydda underlaget vid renovering och rivning
juni 1, 2023

HAR DU RÄTT MARKSKYDD FÖR DITT EVENT?

Val och utformning av evenemangsplats 

Ska du ordna ett tillfälligt evenemang, såsom konsert, en marknad eller festival? Att hålla event där många människor samlas kräver planering. Ytan som används måste vara rustad för både väder och mängden människor. Att välja och utforma en evenmangsplats är även en viktig del av säkerhetsarbetet. Bedömningar såsom tillräcklig yta, publikyta, parkeringar måste ses över. 

Terräng och belastning 

Vid utomhusevenemang är markens egenskaper en viktig punkt att känna till. Även hur marken påverkas av flera dagars regnande är bra att ta i beaktning. Hålls evenemanget på mjuk mark är det bra att stötta upp marken både för dränering men även för att minska lervälling. Tänk även på att tyngre konstruktioner såsom scener, tält etc. lättare sjunker ner i marken om marken har dålig bärighet. Med markskydd kan du förbättra markens hållbarhet samt skydda marken mot hård påfrestning. Vår Site mat Comfort skyddar både anlagd mark, såsom asfalterade områden och arenor, och naturmark mot påfrestningar av både material och människor.

Använd som skydd under ställningar, som golv för publiken eller som gångar på området. Hålls evenemanget på mjuk mark som kräver dränering? Med dämpande och dränerande egenskaper stöttar vår Site mat Drain marken samtidigt som vatten kan rinna igenom materialet via mattans hål. Underlagets kvalitet är särskilt viktigt vid fokuspunkter (exempelvis entréer, toaletter, scener och utgångar). Gräs blir snabbt till lera under fötterna på tusentals människor vilket även leder till halkrisk. Genom att skydda marken kan området även efter evenemangets avveckling återhämta sig bättre och stora återställningskostnader undvikas.

Vid inomhusevenemang är det viktigt att skydda lokalens golv då påfrestningar kan vara stora. Tunga föremål, material och besökare sliter lätt på golv och under kort tid. Arrangören måste veta vilka påfrestningar lokalen kommer att utsättas för - och se till att lokalen klarar av det.

Några hållpunkter att tänka på där våra Site mats kan hjälpa:

  • Ängsmark - för att minska risken och motverka lervälling vid regn eller väta. 
  • Anlagd gräsmatta -  för att minska risken för lervälling vid regn. 
  • Kullersten - minska halkrisk vid väta samt att scenstaketet kanar. 
  • Grus - fixa framkomlighet för rullstolar. 
  • Asfalt - skydda mot påfrestningar och slitage av material och tunga transporter.
  • Gångytor - bör vara jämna, fasta och halkfria. 
  • Inomhus - skydda golvet mot påfrestningar och slitage

Oavsett storlek, plats och arrangör, vi hjälper dig att skydda marken så att alla får en bra upplevelse!