Nya växthus botaniska
Nya växthus Göteborgs botaniska trädgård
februari 27, 2023
Rivning, markskydd
Skydda underlaget vid renovering och rivning
juni 1, 2023
Nya växthus botaniska
Nya växthus Göteborgs botaniska trädgård
februari 27, 2023
Rivning, markskydd
Skydda underlaget vid renovering och rivning
juni 1, 2023

Val och utformning av evenemangsplats 

När du initialt planerar ett event eller tillfälligt evenemang, som en konsert, marknad eller festival, spelar valet och utformningen av evenemangsplatsen en kritisk roll. För att lyckas med att arrangera ett evenemang där många människor samlas, krävs först och främst noggrann planering. Det är viktigt att förbereda ytan för både väderförhållanden och antalet besökare. Därefter är en väl utformad evenemangsplats en central del av säkerhetsarbetet. Du måste också överväga faktorer som publikyta, parkeringsmöjligheter och andra logistiska detaljer.

Terräng och belastning 

När det gäller utomhusevenemang och event är markens egenskaper avgörande. Det är fördelaktigt att överväga hur marken reagerar på flera dagars regn. Om evenemanget äger rum på mjuk mark, blir det viktigt att stötta upp marken för både dränering och för att förhindra lervälling. Dessutom kan tunga konstruktioner som scener och tält riskera att sjunka i mark med dålig bärighet. Genom att använda markskydd förbättrar du både markens hållbarhet och skyddar den från hård belastning. Vår Site mat Comfort ger skydd till både anlagda områden, som asfalt, och naturmark mot påfrestningar från både material och människor.

Använd markskydd under ställningar, som golv för publiken eller för att skapa gångar på evenemangsplatsen. Om du behöver dränering på mjuk mark, erbjuder vår Site mat Drain både dämpande och dränerande egenskaper. Mattan stöttar marken medan vatten smidigt kan rinna igenom dess hål. Vidare är det av yttersta vikt att säkerställa underlagets kvalitet, särskilt vid fokuspunkter som entréer, toaletter, scener och utgångar. En stor mängd människor kan snabbt omvandla gräs till lera, vilket ökar halkrisken avsevärt. Genom att proaktivt skydda marken underlättar du områdets återhämtning efter evenemanget och undviker kostsamma återställningsarbeten.

När det gäller inomhusevenemang är skyddet av golvytor lika avgörande. Tunga föremål, material och många besökare kan snabbt leda till slitage på golven. Därför måste du som arrangör vara medveten om vilka påfrestningar som lokalen kommer att utsättas för och se till att den klarar av dessa utmaningar.

Några hållpunkter där våra Site mats kan hjälpa:

  • Ängsmark: Minskar risken för lervälling vid regn.
  • Anlagd gräsmatta: Skyddar mot lervälling.
  • Kullersten: Minskar halkrisk och stabiliserar scenutrustning.
  • Grus: Förbättrar framkomlighet för rullstolar.
  • Asfalt: Skyddar mot påfrestningar och slitage från tunga transporter.
  • Gångytor: Skapar jämna, fasta och halkfria ytor.
  • Inomhus: Skyddar golv mot slitage och påfrestningar.

Slutligen, oavsett storlek, plats och arrangör på dina event, vi hjälper dig att skydda marken så att alla får en bra upplevelse!